Pagrindinis choras
Vaikams nuo 10 m.
Ugnele by The Hitch Productions

Ko mokomės?

Pagrindiniame chore dainuoja muzikinės patirties jau turintys vaikai nuo 10 m. (arba nuo 4 muzikos mokyklos klasės). Choras aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje, bent kartą per metus važiuoja į koncertines keliones užsienyje, konkursuose nuolat laimi prizines vietas. 2019 m. chorui skirtas aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje – Aukso paukštė. Ugdymą pagrindiniame chore (4-8 muzikos mokyklos klasėje) sudaro:
Chorinis dainavimas
Solinis dainavimas (privalomas pirmuosius 3 metus)
Scenos judesys
Muzikos raštas
Fortepijonas, smuikas arba gitara (neprivaloma)
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 1-8 klasių mokiniai laiko egzaminus, pagal kurių rezultatus yra perkeliami į aukštesnę klasę. Egzaminų tikslas – suprasti, ar vaikas tikrai įsisavino naujas žinias, pažymio rašyti neskubame tol, kol su vaiku nesutariame, kad žinių ir pažymio santykis tenkina ir mus, ir vaiką. Baigę 8 muzikos mokyklos klasę vaikai gauna muzikos mokyklos baigimo pažymėjimą ir gali, jei nori, likti dainuoti chore tol, kol baigia bendrojo lavinimo mokyklą.

Kada vyksta ir kiek kainuoja pamokos?

Pagrindinio choro (4-8 muzikos mokyklos klasės) kaina priklauso nuo pasirinktų pamokų:
60 Eur/mėn. už chorinį ir solinį dainavimą, scenos judesį ir muzikos raštą
75 Eur/mėn. už chorinį ir solinį dainavimą, scenos judesį, muzikos raštą ir 1 instrumentą
105 Eur/mėn. už už chorinį ir solinį dainavimą, scenos judesį, muzikos raštą ir 2 instrumentus
Instrumentų pamokų ir solinio dainavimo laikas derinamas individualiai, o kitos pamokos 2018-2019 m. m. vyksta pagal tokį tvarkaraštį (į D/E/F/G grupes vaikai skiriami pagal amžių ir sukauptas muzikines žinias):

I III VI
17:00-
19:00
choras
15:30-
16:15
muzikos
raštas
16:15-
17:00
scenos
judesys
17:00-
17:45
choras
11:00-
13:00
choras
I III VI
17:00-
19:00
choras
15:30-
16:15
choras
16:15-
17:00
scenos
judesys
17:00-
17:45
muzikos
raštas
11:00-
13:00
choras
I III VI
17:00-
19:00
choras
16:15-
17:00
choras
17:00-
17:45
scenos
judesys
17:45-
18:30
muzikos
raštas
11:00-
13:00
choras
I III VI
17:00-
19:00
choras
16:15-
17:00
muzikos
raštas
17:00-
17:45
scenos
judesys
17:45-
18:30
choras
11:00-
13:00
choras
Ugnele life (20)
Valerija Skapiene (J. Tumasonio nuotr.)

Kas veda pamokas ir kaip vyksta priėmimas?

Pagrindiniam chorui vadovauja mokyklos direktorė Valerija Skapienė, turinti trijų dešimtmečių darbo vaikų neformaliajame švietime patirtį. Valerija Nuolat dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, domisi tyrimais apie teigiamą dainavimo įtaką mūsų kasdienybei. Diriguoja Lietuvos dainų šventėse, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje dėsto chorinį dirigavimą. 2019 m. LR Kultūros ministerijos sprendimu Valerijai suteiktas Meno kūrėjo statusas.
Į pagrindinį chorą vaikai nuo 10 m. priimami po muzikinių gebėjimų patikrinimo (pirmąsias 3 klases mūsų muzikos mokykloje baigę vaikai į pagrindinį chorą priimami automatiškai).