Sistema
„Ugnelės“ muzikos mokykloje – parengiamoji grupė ir 8 klasės. Į 1 klasę priimame vaikus nuo 7 m., į parengiamąsias grupes – nuo 4 m. (atskirais atvejais – ir nuo 3 m.)
1-3 muzikos mokyklos klasės mokiniai dainuoja jaunučių chore, 4-8 klasės - pagrindiniame chore (galimos išimtys atsižvelgiant į individualią kiekvieno vaiko situaciją).

Parengiamajame chore:

2 pamokos (2 kartai per savaitę)

chorinio dainavimo pradmenys
sceninis judesys
susipažinimas su muzikos ženklais

Jaunučių chore:

4 pamokos (2 kartai per savaitę)

chorinis dainavimas
sceninis judesys
muzikos raštas
pasirinktinai papildomai: fortepijonas arba smuikas

Pagrindiniame chore:

7 pamokos (3 kartai per savaitę)

chorinis dainavimas
solinis dainavimas (privalomas pirmus trejus metus, vėliau – pasirinktinai)
muzikos raštas
muzikos istorija
sceninis judesys
pasirinktinai papildomai: fortepijonas, smuikas arba gitara

Į parengiamąją grupę ir 1 klasę priimame visus vaikus, kurių balso stygos yra sveikos – tai patikriname pirmojo susitikimo metu. Jei girdime, kad balso stygas reikėtų patikrinti, prašome tėvų vaiką nuvesti pas specialistą. Į vyresnes klases priimame po muzikinių gebėjimų patikrinimo; svarbiausia mums – ritmo pojūtis ir klausa. Praktika rodo, kad neforsuojant balsas – ar stipresnis, ar silpnesnis –atsiveria pas kiekvieną, kuris reguliariai lanko repeticijas.

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 1-8 klasių mokiniai laiko egzaminus, pagal kurių rezultatus yra perkeliami į aukštesnę klasę. Egzaminų tikslas – suprasti, ar vaikas tikrai įsisavino naujas žinias, pažymio rašyti neskubame tol, kol su vaiku nesutariame, kad žinių ir pažymio santykis tenkina ir mus, ir vaiką. Baigę 8 klasę mokiniai gauna muzikos mokyklos baigimo pažymėjimus.