Dovilė Kirdaitė

Dovilė Kirdaitė
Vadovė
Aš čia vardan muzikos, kuri pakelia aukščiau žemės, vardan žibančių akių po repeticijos, prieš koncertą ir scenoje.

Dovilė Kirdaitė

Parengiamosios grupės vadovė, 4-8 klasių solinio dainavimo, muzikos rašto pažinimo ir muzikos istorijos mokytoja. Vilniaus J. Tallat-Keplšos konservatorijoje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė chorinio dirigavimo specialybę. Dainuoja kameriniame chore „Brevis“, privačiai moko vokalo, fortepijono, solfedžio, dirba Karalienės Mortos mokykloje. „Ugnelėje“ dirba nuo 2011 m.

Mob. +370 672 87405.