JUNGTINIS LIETUVOS VAIKŲ CHORAS
Jungtiniame Lietuvos vaikų chore 11-16 m. vaikai iš įvairių Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų. Choras dirba padaliniuose visoje Lietuvoje.
APIE PROJEKTĄ

LOGO fbJungtinis Lietuvos vaikų choras – mūsų šalyje pirmą kartą taikomas muzikinio švietimo modelis, kai choro nariai surenkami iš skirtingų miestų, miestelių ir kaimų ir repetuoti susirenka vieną kartą per mėnesį. Tokį modelį berniukų chorui Estijoje jau 10 metų taiko Estijos nacionalinio operos teatro berniukų choro meno vadovas ir dirigentas Hirvo Surva. Panašių projektų pasaulyje esama ir daugiau – Venesueloje 1975 m. tokiu principu įkurtas orkestras, kurio kūrėjų tikslas tuo metu buvo kovoti su skurdu ir nepritekliais atokesnėse šalies vietovėse; šis projektas taip pasiteisino, kad ėmė sparčiai plisti ir išaugo į ištisą nacionalinę mokyklą „El Sistema“, padalinių turinčią visoje šalyje. Daug metų dirbdami su vaikų chorais Lietuvoje mes matome, kaip toks projektas galėtų pasitarnauti ir čia – pagrindinė vaikų kultūrinio gyvenimo problema yra atskirtis tarp didžiųjų miestų ir rajonų, periferijose gyvenantiems vaikams stinga galimybių tobulėti ir plėsti akiratį taip pat efektyviai kaip tai gali daryti didžiuosiuose miestuose gyvenantys bendraamžiai. Jungtinį Lietuvos vaikų chorą subūrėme 2016 m. pavasarį, jame dainuojantys vaikai tobulina savo dainavimo techniką ir plečia muzikinį akiratį, o jų vadovai tuo tarpu gilina žinias profesinio tobulėjimo seminaruose, mezga pažintis ir semiasi neįkainojamos patirties.

Jungtiniame Lietuvos vaikų chore dainuoja 11-16 metų vaikai. Jie susitinka vieną dieną per mėnesį ir intensyviai repetuoja, tobulina vokalo techniką ir ruošia programas koncertams.

Vaikams repetuojant, vadovai tobulinasi specialiai projektui parengtoje seminarų programoje – ji atvira ir klausytojams, nedalyvaujantiems projekte. Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

PADALINIAI REGIONUOSE

2017 m. spalio mėnesį projektą nutarėme išplėsti ir įkurti Jungtinio Lietuvos vaikų choro padalinius regionuose – bendradarbiaudami su projekte jau dalyvavusiomis chorų vadovėmis norime suteikti šansą dainuoti ir tiems vaikams, kuriems atvažiuoti iki Vilniaus nėra paprasta. 2019-2020 mokslo metais Jungtinis Lietuvos vaikų choras dirba Šakiuose, Gargžduose, Visagine ir Vilniuje – iš viso chore dainuoja apie 250 vaikų! Jie visi 2020 m. pavasarį susitiks Vilniuje iškilmingam koncertui. Projekte kviečiami dalyvauti ir tie vaikai, kurie dar niekada nėra niekur dainavę, bei tie pedagogai, kurių įstaigose dar nėra chorų. Norime, kad Lietuvoje dainuoti galėtų kuo daugiau vaikų!

SPAUDA

LRT Klasikos laida „Muzikinis pastišas“ / dalyvauja Valerija Skapienė, Ieva Krivickaitė, Austėja Landsbergienė, Eglė Sirvydytė, Kristijonas Bartoševičius

LRT laida „Labas rytas“ (nuo 14:25) / dalyvauja Valerija Skapienė, Ieva Krivickaitė, Jungtinio choro choristės Junona, Giedrė, Greta, Miglė, Elžbieta, Samanta, Kornelija, Miglė, Dasha, Lana