JUNGTINIS LIETUVOS VAIKŲ CHORAS
Jungtiniame Lietuvos vaikų chore dainuoja 12-16 metų vaikai iš įvairių Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų.
APIE PROJEKTĄ

LOGO fbJungtinis Lietuvos vaikų choras – mūsų šalyje pirmą kartą taikomas muzikinio švietimo modelis, kai choro nariai surenkami iš skirtingų miestų, miestelių ir kaimų ir repetuoti susirenka vieną kartą per mėnesį. Tokį modelį berniukų chorui Estijoje jau 10 metų taiko Estijos nacionalinio operos teatro berniukų choro meno vadovas ir dirigentas Hirvo Surva. Panašių projektų pasaulyje esama ir daugiau – Venesueloje 1975 m. tokiu principu įkurtas orkestras, kurio kūrėjų tikslas tuo metu buvo kovoti su skurdu ir nepritekliais atokesnėse šalies vietovėse; šis projektas taip pasiteisino, kad ėmė sparčiai plisti ir išaugo į ištisą nacionalinę mokyklą „El Sistema“, padalinių turinčią visoje šalyje. Daug metų dirbdami su vaikų chorais Lietuvoje mes matome, kaip toks projektas galėtų pasitarnauti ir čia – pagrindinė vaikų kultūrinio gyvenimo problema yra atskirtis tarp didžiųjų miestų ir rajonų, periferijose gyvenantiems vaikams stinga galimybių tobulėti ir plėsti akiratį taip pat efektyviai kaip tai gali daryti didžiuosiuose miestuose gyvenantys bendraamžiai. Jungtinį Lietuvos vaikų chorą subūrėme 2016 m. pavasarį, jame dainuojantys vaikai tobulina savo dainavimo techniką ir plečia muzikinį akiratį, o jų vadovai tuo tarpu gilina žinias profesinio tobulėjimo seminaruose, mezga pažintis ir semiasi neįkainojamos patirties.

Jungtiniame Lietuvos vaikų chore dainuoja 12-16 metų vaikai – po 3 iš įvairių kolektyvų iš visos Lietuvos ir vaikų choro „Ugnelė“ nariai. Vieną kiekvieno mėnesio savaitgalį jie su savo vadovais renkasi Vilniuje, kur šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos nacionalinio kultūros centro patalpose intensyviai repetuoja, tobulina vokalo techniką ir ruošia programas koncertams. Svarbu tai, kad Jungtinis choras dainuoja šiek tiek sudėtingesnę ir įdomesnę programą nei įprasta rajonų chorams, kurių pagrindinis rūpestis paprastai yra išmokti Dainų šventės programas ir sėkmingai pasirodyti atrankoje; čia vaikai atlieka Richardo Oswino „Sanctus“, Erico Whitacre’o „The Seal Lullaby“, Vytauto Miškinio „Ave Maris Stella“ ir kitus lygių balsų chorams parašytus, bet pažengusios technikos reikalaujančius kūrinius.

Vaikams repetuojant, vadovai tobulinasi specialiai projektui parengtoje seminarų programoje – ji atvira ir klausytojams, nedalyvaujantiems projekte. Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Repeticijos ir seminarai vyksta Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (B. Radvilaitės g. 8, Vilnius). Informaciją apie būsimus seminarus skelbiame šiame tinklapyje.

SPAUDA

LRT Klasikos laida „Muzikinis pastišas“ / dalyvauja Valerija Skapienė, Ieva Krivickaitė, Austėja Landsbergienė, Eglė Sirvydytė, Kristijonas Bartoševičius

LRT laida „Labas rytas“ (nuo 14:25) / dalyvauja Valerija Skapienė, Ieva Krivickaitė, Jungtinio choro choristės Junona, Giedrė, Greta, Miglė, Elžbieta, Samanta, Kornelija, Miglė, Dasha, Lana